محصولات /فروش

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)


تصاویر

مدل

تعداد فیلتر

نوع دستگاه

نوع نصب

لوازم اضافه

ولتاژ برق

حداکثر میزان تصفیه 24 ساعت

قابلیت سوار کردن تجهیزان اضافه

مجهز به پمپ

مجهز به منبع

فیلتر اضافه

اشانتیون

شیر اضافات

شیر میکس

گارانتی

CA1

CA1

6

اسمز معکوس

زیر سینک

24

200L

CA2

CA2

6

اسمز معکوس

زیر سینک

24

200L

CA3

CA3

6

اسمز معکوس

زیر سینک

زیر سینک

24

200L

PLAN

لیست محصولات

مدل

تعداد فیلتر

لوازم اضافه

ولتاژ برق

حداکثر میزان تصفیه 24 ساعت به لیتر

قابلیت سوار کردن تجهیزان اضافه

مجهز به پمپ

مجهز به منبع

فیلتر اضافه

گارانتی

شیر تخلیه

شیر میکس

ca1

CA1

6

24

200

ca2

CA2

6

24

200

ca3

CA3

5

24

200

ca4

CA4

6

24

200
مدل

تعداد فیلتر

نوع دستگاه

نوع نصب

لوازم اضافه

ولتاژ برق

حداکثر میزان تصفیه 24 ساعت

قابلیت سوار کردن تجهیزان اضافه

مجهز به پمپ

مجهز به منبع

فیلتر اضافه

اشانتیون

شیر اضافات

شیر میکس

گارانتی

CA7

CA7

1

اسمز معکوس

رو میزی

0

20L

CA8

CA8

2

اسمز معکوس

رو میزی

0

25L

CA9

CA9

3

اسمز معکوس

رو میزی

0

30L

رو میزی